براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي 

  sodagar551@yahoo.com  ارسال فرماييد و یا به صفحه تماس با ما مراجعه کنید. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

كاخ عالي قاپو

اين بناي با شكوه در زمان شاه عباس ساخته شده است
كاخ عالي قاپو

اين بناي با شكوه در زمان شاه عباس ساخته شده ساختمان داراي پنج طبقه است هر طبقه داراي تزئينات اين كاخ زيبا كه در قرن يازدهم در غرب ميدان نقش جهان ساخته شده در نوع آن بي نظير است و از شهرت جهاني برخوردار است. مخصوص بخود مي‌باشد.

 

طبقه فوقاني اين كاخ داراي ستونهاي چوبي مي‌باشد در روي ديوارهاي اين قصر نقاشي‌هاي زيبائي از هنرمند معروف رضا عباسي ديده مي شود كاخ عالي قاپو يكي از بزرگترين قصرهاي دوره صفوي بشمار مي‌رود.

 

نقاشي‌هاي زيبايي در روي ديوارهاي قصر هر بيننده را مات و متحير مي‌كند

]

بازگشت