براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي 

  sodagar551@yahoo.com  ارسال فرماييد و یا به صفحه تماس با ما مراجعه کنید. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

استادیوم ورزشی آتن

این استادیوم در منطقه Morousi در شهر آتن قرار دارد طراح اصلی این استادیوم زیبا Sas Liagoclatrava انجام شده ساخت این استادیوم در مدت دو سال انجام شده در این استادیوم صد هزار نفری کلیه وسایل آسایش برای تماشاچیان فراهم گردیده برای ساخت این استادیوم 265 میلیون دلار هزینه شده. 

نحوه ساخت- برای پوشش سقف تماشاچیان دو خرپای قوسی (از جنس لوله) در نظر گرفته شده و تیرهای اصلی در دو جهت عمود بر هم بوسیله کابل هایی که از خرپا آویزان می شود نگهداری می شود- محاسبه این استادیوم با کامپیوتر انجام شده. 

  • استادیوم ورزشی آتن
  • استادیوم ورزشی آتن
  • استادیوم ورزشی آتن
  • استادیوم ورزشی آتن
  • استادیوم ورزشی آتن
  • استادیوم ورزشی آتن
  • استادیوم ورزشی آتن
  • استادیوم ورزشی آتن
  • استادیوم ورزشی آتن