براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي 

  sodagar551@yahoo.com  ارسال فرماييد و یا به صفحه تماس با ما مراجعه کنید. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

استاتیک، مقاومت و تحلیل سازه‌ها

رشته : عمران - معماری و سایر زشته‌های مهندسی

مقطع : داوطلبان کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری و عمران

ناشر : شهرآب،آینده سازان

شابک : 8-116-205-964-978

طراحی و تحلیل سازه ها (محاسبه ساختمان‌های فلزی)

رشته : عمران - معماری - مکانیک

مقطع : کارشناسی و کارشناسی ارشد

ناشر : شهرآب،آینده سازان

شابک : 3-264-314-964-978

جزپیات اجرای ساختمان

ناشر : شهرآب - فنی حسینیان

شابک : 8-11-6607-964-978

123