براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي 

  sodagar551@yahoo.com  ارسال فرماييد و یا به صفحه تماس با ما مراجعه کنید. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

مسجد شيخ لطف الله

يكي از زيباترين مسجد در دنيا مسجد شيخ لطف الله است اين بناي تاريخي كه از نظر كاشي كاري در دنيا بي نظير است حاصل كار هنرمندان با ذوق ايراني است كه توانستند اثر كم نظيري را خلق كردند.
مسجد شيخ لطف الله

يكي از زيباترين مسجد در دنيا مسجد شيخ لطف الله است اين بناي تاريخي كه از نظر كاشي كاري در دنيا بي نظير است حاصل كار هنرمندان با ذوق ايراني است كه توانستند اثر كم نظيري را خلق كردند.

 

اين مسجد زيبا در ميان نقش جهان روبروي كاخ عالي قاپو قرار دارد – سر در زيباي اين مسجد در سال 1012 به پايان رسيد و تزئينات و كاشي كار زيبا و بي نظير آن در سال 1012 باتمام رسيد.

 

سر در اين مسجد با خط زيباي عليرضا عباسي كه يكي از خطاطان دوره صفوي بوده تزئين يافته نقوش و رنگهاي زيباي بكار رفته كاشيكاري زيباي اين مسجد توجه هر انسان با احساسي را بخود جلب مي‌كند و انسان را از خود بيخود مي‌كند.

 

يكي از قسمتهاي زيباي اين مسجد محراب مسجد است. اين محراب زيبا بوسيله كاشيكاري‌هاي معرق تزئين يافته و اين مسئله چشم هر بيننده‌اي بخود جلب مي‌كند.

 

در پلان اين مسجد زيبا چرخش 45 درجه محور شمال به جنوب نسبت به محور قبله مشاهده مي‌شود.

 

گنبد مسجد: شيخ لطف الله يكي از خصوصيات اين گنبد با وجود ارتفاع كمي پوشش زيبايي براي صحن ايجاد نموده ناگفته نماند كه ارتفاع گنبدي باندازه‌اي است كه اين مسجد زيبا در ميدان بخش جهان خود را نشان دهد – از آنجائي كه ارتفاع كم گنبد نيروي افقي زيادي را ايجاد مي‌كند بنابراين ديوارهاي مسجد قطور در نظر گرفته شده كه اين نيرو را تحمل كند.

 

اين مسجد زيبا بين سالهاي (1689-1602) بنا به دستور شاه عباس اول ساخته شد.

 

در ساخت اين مسجد شبستان و مناره در نظر گرفته نشده.

 

  • مسجد شيخ لطف الله
  • مسجد شيخ لطف الله
  • مسجد شيخ لطف الله
  • مسجد شيخ لطف الله
  • مسجد شيخ لطف الله
  • مسجد شيخ لطف الله
بازگشت