براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي 

  sodagar551@yahoo.com  ارسال فرماييد و یا به صفحه تماس با ما مراجعه کنید. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

ساختمان های پیش ساخته 

این ساختمان ها بدودسته تقسیم میشوند

1-دیوار پنلی باربر در این ساختمان ها باراز سقف  به دیوار ها منتقل می شود این پنل ها دارای سه لایه است

لایه اول قسمت اصلی دیوار راتشکیل میدهد وضخامت آن 14 ساتیمتر است ولایه دوم برای ایزولاسیون

درنظر گرفته شده  ضخامت آن 3 ساتیمتر است ولایه سوم برای نما سازی پیش بینی شده دارای

ضخامت 7 سانتیمتر است

نحوه اجرای پنل ها:

قبلا ابعاد وضخامت پنل ها مورد محاسبه قرار میگیرد ومحل درب ها وپنجره ها وکلید وپریز ها مشخص می شود

وآنگاه قالب ها مطابق نقشه ساخته میشوند این قالب ها در داخل ریل حرکت میکند این قالب ها مش بندی

شده وتمام جزئیات مورد نظر در آنها جا سازی شده ودرموقع حرکت روی ریل به آنها حرارت 90 تا 110درجه داده

میشود وپس از چند ساعت  از ریل خارج شده و آماده بارگیری می شود نکته قابل توجه اینست که این قالب ها 

در ساختمان های تیب بکار میرود ودارای مزایای زیر است:

الف-کیفیت بهتر: چون در کارخانه ساخته میشود دارای کیفیت خوبی است

ب-سرعت زیاد : زیرا از آنها زیادتولیدمیشود

پ- این پنل ها سبک ودارای اتصال خوبی هستندبنابراین استفاده از این 

پنل ها برای کشورهای زلزله خیز مناسب است

قیمت ارزان- باتوجه باینکه از این پنل ها به تعداد زیادتولید میشود بنابزاین

قیمت آن ارزان است و سایر مزایای این سقف ها بشرح زیر است

صرفه جوئی در وقت... نداشتن محدودیت فصلی ...جنس مرغوب تر ...

کارگر کمتر

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                                 قطعات پیش ساخته که در نما بکار میرود

 

 

 

 

 

 

 

نمونه ساختمان چوبی پیش ساخته


دراشکال زیز نحوه اتصال دیوارهای پنلی نشان داده شده

 

 

 

 

 

     2-   ساختمان های  اسکلتی پیش ساخته  بتنی

دراین ساختمان ها تیرها وستونهاقبلا درکارخانه ساخته میشوند وسپس درمحل نصب میشود  در شکل زیر

برای اتصال سقف به تیر اصلی مراحل زیر را انجام شده

1- درقسمت فوقانی تیر میله گردها یی کار گذاشته می شود

2- این میله گردها با میله گردها ئی که ا ز سقف خارج می شود  با هم ادغام می شود  این فصل مشترک

با بتن پر می شود

3- امکان ساخت طبقات زیاد با این روش وجود دارد

 

                

                                                  نحوه اتصال تیر به ستون

 

                                      نحوه اتصال تیر اصلی به سقف

 

برای اتصال ستون به تیر اصلی قبلا ورق هائی درستون وتیر کار گذاشته می شود واتصال

تیر به ستون بوسیله نبشی انجام می شود (مطا بق شکل زیر)

               نحوه اتصال ستون به پی

 

 

            نحوه اتصال دیوار به پی

      نحوه اتصال تیر اصلی به سقف پیش ساخته

نحوه اتصال ستون به تیر اصلی

 

 

 


 

 

 

اتاق های پیش ساخته 

   این اتاق ها قبلا در کارخانه ساخته می شوند و سپس در محل نصب می شوند


 

قطعه پیش ساخته شده بتنی

 

 

 

 

پلان تیب پیش ساخته


 

 

 

گنبد ها:


 


 

 

 


 

گنبد های چوبی

منابع


 جزئیات اجرای ساختمان                                 حسین سوداگر 

محاسبات ساختمان های بتنی                         حسین سوداگر

اجزاء ساختمان                                               سیاوش کباری

طرح واجرای ساختمانهای بتنی پیش ساخته     محمد رضا شاه نظری  

سایت های کامپیوتری