براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي 

  sodagar551@yahoo.com  ارسال فرماييد و یا به صفحه تماس با ما مراجعه کنید. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

مجموعه مسکونی  شیراز

مجموعه مسکونی  شیراز

مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی

مجموعه مسکونی 

مجموعه مسکونی 

 

 

                   

مجموعه مسکونی شامل چند آپارتمان

مجموعه مسکونی ویلائی

مجموعه مسکونی ویلائی

مجموعه مسکونی ویلائی

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

خانه مسکونی عباسیان کاشان : 

یکی از برجسته ترین آثار معماری منزل مسکونی عباسیان است

این بنای زیبا ومنحصر بفرد بین  سال های 1250-1245 در شهر

کا شان ساخته شده  این ساختمان زیبا  از سه بخش اندرونی    

بیرونی  خدمات تشکیل گردیده

این بنا در زمینی بمساحت 5 هزاد متر مربع ساخته شده 

اکنون این ساختمان تحت نظرشهرداری کاشان اداره میشودخانه مسکونی عباسیان کاشان

lمجموعه مسکونی درکیش

lمجموعه مسکونی درکیش

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی کامرانیهمجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

پلان 6 واحدی                                       

پلان 6 واحدی                                     

                                        

پلان 4 واحدی                               

                     

   پلان 5 واحدی                       

               

مجموعه مسکونی                                         

 

 

مجموعه مسکونی                  

 

                                

  

خانه شماره 67 :

خانه پیش ساخته ای که توسط  مهندس معمار موشه سفدی درنمایشگاه جهانی اکسپو 67 

ارائه داده شد مورد توجه زیاد بازدیدکنندگان قرار گرفت این خانه ها بر اساس 354 دیوار

بتنی پیش ساخته  برای تامین 158 واحد مسکونی شکل گرفته است برای این مجموعه

مسکونی 18 تیپ مختلف در نظر گرفته شده این و بطور کلی این مجموعه از یک سری 

مکعب بابعاد 5.38* 11.7 * 3.2  تشکیل شده است.

نکته قابل توجه این است که برای هر آپارتمان یک حیاط در نظر گرفته شده و این حیاط ها 

دارای چشم انداز زیبائی به اطراف دارد واتصال مکعب ها به وسیله کابل های پیش کشیده

امکان پذیر خواهد بود

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

در این پروژه  برای هر آپارتمان  یک حیاط اختصاصی درنظر گرفته شده

مجموعه مسکونی                     پلان 4 واحدی

مجموعه مسکونی             

مجموعه مسکونی             

مجموعه مسکونی در شهرک اکباتان

 

               

مراکز تجاری:

مراکز تجاری:

پلان تجاری

پلان همکف

پلان اول

پلان دوم

پلان مجتمع تجاری ارگ

پلان مجتمع تجاری ارگ

مرکز تجاری

  • مجمو عه مسکونی و تجاری