school

SCHOOL   SCHOOL SCHOOL SCHOOL طرح2 : نام دانشجو : ویدا رعوفی استاد راهنما :  حسین سوداگر             upper  floor  plan     …

موزه

برنامه عملکردی و فیزیکی موزه عرصه بندی کل مجموعه برای عرصه بندی موزه و تقسیم بندی عناصر نمایش باید بین مجموعه اشیاء به نمایش درآمده، مدار بازدید یا محورهای هدایت و بخش های اطلاع رسانی هماهنگی به وجود آورد. در هر موزه ای به اعتبار و ارتباط ب…

پروژه عظیم قو الماس در مازندران

این مجتمع تجاری مسکونی از دوبرج دو قلو 25 طبقه تشکیل شده وشامل297 واحدمسکونی است مجتمع تجاری : سه طبقه ازاین مجموعه عظیم برای تجاری درنظر گرفته شده و برای این مجموعه ورودی جداگانه پیش بینی شده است هتل:35 طبقه از این ساختمان برای هتل درنظ…

شهرمصدر در ابوظبی (شهرکی بدون آلودگی هوا)

(MASDAR CITY , norman foster ) شهر مصدر شهرمصدر در ابوظبی (شهرکی بدون آلودگی هوا) در ا ثر پیشرفت علوم وتکنولوژی تغیرات بنیادی در طراحی شهرکها بوجودآمده امروزامکان ساخت شهرکهائی عاری ازآلودگی هوا وجود دارد شهرکهائی ازطرفی بتواند کلیه مایحتاج خود را ت…

طراحی بناهای گرم وخشک درمناطق بومی ایران

طراحی بناهای گرم وخشک درمناطق بومی ایران و تاثیر آن بر معماری پایدار چکیده : معماری پایدار دارای مفاهیم عمیقی است واین معماری میتواند ارتباط بین انسان و طبیعت رافراهم سازد توسعه معماری پایدار یکی از مهمترین موضوعات روز بشمار میرود بطور کلی …

ترمینال فرودگاه بین الملی دنور

ترمینال فرودگاه بین الملی دنور Denver international airport 0 ( سازه کابلی) یکیاز بزرگترین سازه های کابلی مضاعف است که در سال 1995 توسط آرشیتکت معروف فتترس بربرن بنا گردید ترمینال فرودگاه بین ا لمللی دنوراست این بنای زیبا از رشته کوه های ر…

قابل توجه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد معماری

بنام خداوند بخشنده مهربان قابل توجه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد معماری: کتاب طراحی بیمارستان مدرن تالیف حسین سوداگر منشر شد ( این کتاب پس از سالها تدریس وتحقیق منشرشده ) کتاب رنگی است ودر راستای معماری پایدار ترجمه وتالیف شده (وبر …

كاخ عالي قاپو

كاخ عالي قاپو اين بناي با شكوه در زمان شاه عباس ساخته شده است. اين بناي با شكوه در زمان شاه عباس ساخته شده ساختمان داراي پنج طبقه است هر طبقه داراي تزئينات اين كاخ زيبا كه در قرن يازدهم در غرب ميدان نقش جهان ساخته شده در نوع آن بي نظير ا…