به نام خداوند بخشنده مهربان

 

موضوع پروژه  طرح چهار: بيمارستان هفتاد تختخوابي

محل اجراي پروژه تهران

مقدمه:

 

بیمارستان یکی از بنا های مهم درمانی بشمار میرود از آنجائیکه این بنا از یک طرف مینواند درسال جان

هزاران نفر  بیمار را نجات دهد  و ازطرف دیگر طراحی نامناسب واستفاده نکردن ازتکنولوژی روز در طراحی

میتواند باعث خسارات جبران ناپذیریبه بیمار وارد نماید بنابراین استفاده از معماری پایدار در این بنا ضروری

بنظر میرسد  برای رسیدن باین هدف باید راهکارهای مناسبی را انتخاب نمود ودر اینجابه بعضی ازاین

راهکارها اشاره میشود :

1- ایجاد فضائی زیبا وآرام و دور از هیاهو و سروصدا و استرس بطوریکه بتواند آسایش وراحتی را

برای بیماران فراهم سازد

2- این فضائی زیبا  باید درمقابل تمام نیروهای وارده  مانند قائم وزلزله و همچنین آتش سوزی  مقاوم باشد

بنابراین بکار بردناسکلت بتنی با دیوارهای پیش ساخته بتنی میتواند مقاومت این ساختمان را دو چندان کند

3- از انجائیکه زیبائی بنا ی درمانی واستفاده از محوطه و طبیعت زیبا میتواند آرامش روح و

جسم را برای بیماران فراهم سارد بنابراین زیبائی بیمارستان از اهمیت خاصی برخوردار

است(زیبائی نما دکوراسیون داخلی انتخاب رنگهای مناسب ومبلمان زیبا)

چکیده : هدف ما ایجاد یک فضای زیبا   … مقاوم.. بکار بردن مصالح بومی .. دور از استرس

استفاده از طبیعت …درنظر گرفتن سنت وفرهنگ …استفاده ارتکنولوژی روز درساختمان

جلوگیری از انتشار میکرب به خارج…ایجاد یک بنای قابل تغیر وگسترش…بوجود آوردن یک

فضای امن که بتواند آسایش بیماران را ازهر حیث فراهم نماید واین مسئله بدون ایجاد یک

فضای کامپیوتری در طبقه آخر که تمام بخش های بیمارستان را کنترل کند امکان پذیر نخواهد

بود نا گفته نماند که سیرکولاسیون دربیمارستان حرف اول را میزند بنابراین   مطالعه در مورد

ارتباطات بین بخش های مختلف بیمارستان ضروری بنظر میرسد

محل مناسب پله های فرار با دربهای ضد آتش ودر نظر گرفتن چند قسمت محزا ی بستری

درهر طبقه میتواند جان بیماران را   درهنگام زلرله و آتش سوزی از مرگ حتمی نجات دهد

کلمات کلیدی: زیبائی .. مقاوم بورن ..پایدار..طبیعت ..معماری پایدار..پله فرار

آسایش   آرامش

مشحصات زمین بیمارستان :

براي طراحي اين بيمارستان:حداقل زمين مورد نياز چهارده هزار متر مربع است و حداكثر 40% مساحت زمين را مي‌توانيم زير بنا ببريم بهتر است دور تا دور ساختمان بيمارستان باز باشد  زمين بايد در جائي مناسبي دور از سروصدا و قابل دسترسي بوده و بهتر است زمين انتخابي دو بر و با دو نبش باشد دانشجويان مي‌تواند دو يا چند نفر با هم يك زمين را انتخاب نمايند و سايت آنرا تحليل نموده و سپس  اقدام به طراحي بیمارستان بصورت انفرادی  كنند (حداکثر وقت تحلیل سایت   مطالعا ت وکنفرانس ها یک ماه پس از شروع ترم میباشد)

نکته قابل توجه اینست که زمینهای مراکز بهداشتی ودرمانی و ورزشی ومراکز تفریحی وسایر مراکز عمومی باید درطرح جامع شهرها پیش بینی شود

 

بطور كلي در طراحي بیمارستان بايد به نكات زير توجه نمود

1-زمين مورد نظر نبايد شيب زياد داشته باشد و در تمام قسمتهاي كه اختلاف سطح وجود دارد بايد براي بيماران  و غيره رمپ پيش بيني شود .

2- كليه وسايل ايمني در بيمارستان پيش بيني شود مانند پله هاي فرار مجهز به درهاي ضد آتش و كپسولهاي آتش نشاني و غيره

3- بيمارستان بايد مجهز به برق اضطراري و دستگاه اعلام  حریق  بوده كه در هنگام قطع برق از آنها استفاده شود .

4- علاوه بر آسانسورهاي مورد نياز آسانسورهاي براي پخش غذا و بيماراني كه مي‌خواهند عمل كنند در نظر گرفته شود .

آسانسورها باید دارای ابعاد کافی باشند  حداقل تعداد آسانسور  برای این بیمارستان 7  دستگاه است

حداقل عرض پله 1.70 وارتفاع آن 18 ساتیمتر است

5- پيش بيني حداقل 4 عدد ورودي براي بيمارستان و كلينيك و اورژانس و آشپزخانه ضروري است ودر صورتی

که تعداد تختهای بیمارستان بیشتر از دویست تختخواب باشد بهتر است یک ورودی جداگانه ای برای کارکنان

درنظر گرفت توضیح اینکه تمام بخشهای بیمارستان باید به هال بیمارستان مرتبط باشند در صورتی که آشپزخا نه

در زیر زمین باشد حداقل عرض رمپ 5.5 متر و شیب آن پانزده درصد است آشپزخانه احتیاج به نور طبیعی دارد

وباید مجاور رستوران باشد

6- با توجه باينكه بيماران و همراهان حوصله راه رفتن زياد را ندارند بهتر است قسمتهاي مختلف بيمارستان در طبقات حل شود.

7- بيمارستان بايد قابل توسعه باشد و با توجه به اختراعات و اكتشافات كه در امور پزشكي رخ مي‌دهد بنابراين

ساختمان باید قابلتغیر و فابل توسعه باشد

8-حداقل ارتفاغ طبقات از کف تا زیر سقف 3.2 متر است وباید یک متر زیر سقف برای تاسیسات درنظر گرفته شود

ارتفاع بخش رادیو لوژی از کف تا زیر سقف 4.2 متر است

اين بيمارستان از قسمتهاي زير تشكيل شده .

1-بخش اداری  :شامل فضا های زیر است

الف – ثبت نام بيمار و خروج بيمار حسابداري بايگاني و غيره

این قسمت بهتر است در نزدیکی در ورودی باشد

ب –  استخدام كاركنان رئیس ومعاونین بیمارستان وغیره

پ- سایر فضاها ی مورد نیاز توسط دانشجویان باید مورد مطاله قزار بگیرد

 

2-  اورژانس : شامل قسمت های زیر است (درنظر گرفتن ورودی جدا گانه برای این بخش ضروری است)

محلی سرپوشیده برای پارکینگ دو آمبولانس  سکوی مخصوص پیاده شدن بیمار   سالن انتظار  دو سالن بزررگ

برای معاینه   اطاعات  صندوق   اتاق های تزریقات و احیا  انبار وسایل  اتاق جراحی سرپائی  اتاق گچ گیری

درداخل سالن معاینه ایجاد مرکز پرستاری ضروری است ( اطاعات  پخش دارو استراحت پژشگان وپرستاران)

سایر فضاهای مورد نیاز باید توسط دانشجویان مورد مطالعه قراد گیرد   بهترین مکان برای اورژانس  طبقه  همکف است

(ارتباط این بخش با هال اصلی بیمارستان فراموش نشود )

 

 

3-کلینیک :شامل قسمت های زیر است

ورودی جداگانه برای این بخش درنظر گرفته شود در این بخش 20 مطب پیش بینی شود مطب ها برای تخصص های مختلف در نظر گرفته شود

یک سالن انتظار کلی بازاء هرسه مطب یک سالن انتظار  قسمت پذیرش بیمار اتاق های تهیه نوار های مغز و قلب اتاق تز ریقات و اتاق جراحی

سرپائی و انبار وسایل سالن انتظار باید زیبا و باید آسا یش را برای بیماران فراهم سازد  کلینیک میتواند یک ویا دوطبقه باشد  وبهتر است در

طبقه همکف قرارگیرد

( ابعاد ونوع مطب وسایر فضاهای مورد نیاز باید بوسیله دانشجویان مورد مطالعه قرار گیرد )

 

4-قسمت های رفاهی کارمندان شامل قسمت های زیر است

سالن اجتماعات چند منظوره شامل دوطبقه طبقه دوم مخصوص مهمانان  کتابخانه  تریا سالن اجتماعات میتواند درطبقه همکف

طبقه همکفویا در طبقهآخر قرار گیرد  این تریا مخصوص کارکنان یمارستان است  سالن اجتماعات باید از خارج وداخل بیمارستان

راه داشته باشد بطورکلی بهتر است یک هال جداگانه ای برای سالن اجتماعات درنظر گرفت که این هال از یکطرف به بیرون

وازطرف دیگر به اصلی بیمارستان مرتبط باشد

5-بخش رادیو لوژی

فضاهای مورد نیازمانندسالنهای رادیولوژی فضاهای تاریک خانه رخکنها سالنهای انتظار ستی اسکن ومامو گرافی

وسرویسهای بهداشتی رادیو لوژیست ظهور فیلم انبارها وسایر فضاهای مورد نیاز باید توسط دانشجویان

مورد مطالعه قرار گیرد

 

6-آزمايشگاه  شامل اطاعات صندوق  سالن انتظار اتاق خون گیری و سالن های آزمایشگاه وسرویس های بهداشتی است و اتاق مدیر آزمایشگاه است

بانک خون  سرویس های بهاشتی که باید درمجاورت آزمایشگاه باشد

( ابعاد وسایر فضا های مورد نیاز توسط دانشجویان مورد مطالعه قرار می گیرد)

 

7-بخش جراحي: شامل قسمت های زیر است

اتاق عمل ها  – اتاق بيهوشي – رختكن پزشكان – رختكن پرستاران – فضاي استريل پزشكان و پرستاران اتاقهاي سوپروايزر – سالن بعد از به هوش آمدن اتاقهاي استراحت پزشكان و پرستاران – انبار مخصوص وسايل – پيش بيني فضاهاي استريل – (جداكردن فضاي استريل از ساير قسمتها ضروري است)

 

8-بخش icu و ccu شامل قسمت های زیر است

سالن انتظار  .. بخش پرستاری  اتاق های رخکن ضد عفونی برای بیماران  سالن های  CCU   ICU  مجهز به قسمت پرستاری … اتاق دکتر مقیم …. استراحت پژشگان و پرستاران

سرویس بهد اشتی  برای بیمارانی که قادر بحرکت هستند (ابعاد سایر قسمتهای مورد نیاز باید توسط دانشجویان مورد مطالعه قرار گیرد)

لازم به یاداوری است که هریک از بخش ها ی  icu وccu باید ازهم کاملا مجزاء بوده ودارای ورودی جداگانه  داشته باشند  و از طرف دیگر  باید

دورتادور سالنهای ccu وicu  شیشه  باشد بطوری که مراجعه کنندگان بتوانند بیماران خود را مشاهده  نمایند ورود مراجعه کنندگان  به سالن های

ccuوicu ممنوع است

 

9-بخش بستري – شامل قسمت های زیر است

– مردان – زنان – كودكان و بخش زنان – بستري كودكان  بستری بیماران اوژانسی   میباشد بهتر است این بخش درطبقات بالا درنظر گرفته شود

وبرای یستری بیماران جراحی واورژانس فضای مخصوص درنظر گرفته شود وکلیه اتاق های بستری باید دارای نورمستقیم باشند

خصو صیات بخش بستری بصورت خلاصه بشرح زیر است

منظر  نور طبیعی نور مصنوعی  دما رطوبت  ایمنی   صدای مطلوب  تسهیلات آسایش و ایمن سازی حمام و سرویس بهداشتی

امکانات برای معلولین (جزئیات بیشتر این مطالب توسط دانشجویان مشخص میشود)

در قسمت بستري پيش بيني فضاهاي زير ضروري است :

الف – بازاء هر اتاق بستري يك حمام در نظر گرفته شود.

ب-درهر طبقه اتاق های برای نگهداری مراقبت های ویژه درنظر گرفته شود

پ-درنظر گرفتن بخش پرستاری شامل   اطاعات پخش دارو اتاق های استراحت پژشکان

وپرستاران و سرویس بهداشتی بهتر است این بخش نسبت به بخش بستری مرکزیت داشته باشد

( ابعاد بخش پرستاری  ومحل قرارگیری مناسب این فضاتوسط دانشجویان تعین میگردد)

ت- در هر طبقه محلي براي تقسيم غذا پيش بيني شود .

ج– پيش بيني پله فرار ( در هر طبقه )

چ درنظر گرفتن اتاق های تمیز وکثیف

ح- پیش بینی اتاق نظافت

 

10- بخش  رستوران و آ شپزخانه این رستوران مخصوص پرسنل بیمارستان است که بصورت سلف سرویس اداره میشود وآشپزخانه هم برای بیماران وهم برای پرسنل است

(فضای مورد نیاز این بخش توسط دانشجویان مشخص میشود) از قسمت های زیر تشکیل شده

سالن آشپزخانه  رستوران    قسمت سلف سرویس فریزر زیر صفر فریزر بالای صفر  رخکن های زنان و مردان  مدیر آشپز خانه  آبدارخانه تخلیه زباله غذا خوری کارمندان

استراحت کارمندان حمام کارکنان

(ابعاد وسایر قسمت های مورد نیاز توسط دانشجو یان مشخص میشود ) بهترین طبقه برای آشپزخانه در صورتی که نور کافی داشته باشد زیر زمین

است در این صورت باید ورودی جداگانه برای آشپزخانه درنظر گرفته شود درنظر گرفتن رمپ برای حمل غذا در زیر زمین ضروری است

11- سايت كامپيوتري :  این سایت بهتر است درطبقه آخر باشد و بوسيله پارتيشن‌هائي از هم جدا میشود اين سايت تمام قسمتهاي بيمارستان را كنترل مي‌نمايد .

12-داروخانه : شامل  انتظار تحویل دارو ساخت دارو انبار دارو (داروخانه بیمارستان باید 24 ساعته باشد )

13- رخشورخانه

معماری پایدار در بیمارستان وتاثیر راهکارهای طراحی پایدار در عملکرد درمانی بیمارستانها:

از آنجائیکه بیمارستان ها از یکسو  احتیاج به منابع زیادی انرژی دارند وازسوی دیگر حجم زیادی زباله تولید میکنند وسهل انگاری در حمل این زباله های خطرناک میتواند اثر مخربی برای محیط زیست را  فراهم نماید بنابراین استفاده از معماری پایدار دراین بنا ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ارائه راهکارهای طراحی معماری پایدار در بناهای درمانی باعت افزایش کارایی آنها خواهد شد وبرای بوجود آوردن فضای زیبا که دارای استحکام کافی باشدوومشکلا ت زیست محیطی رافراهم نیاورد برخی از راهکارهای زیر عبارتند از:

بکار بردن نور طبیعی ….دسترسی به طبیعت   ..تهویه مناسب   بکار بردن مصالح بومی  صرفه جوئی در منابع انرژی   کاهش بیماریهای عفونی جلوگیری از گسترش این بیماریها ایجاد یک فضای امن با احداث یک بخش کامپیوتری که تمام فضاها را از نظر امنیت  مصرفانرژی  جراحی  اعلام حریق   رفتار کارمندان   وسایر موارد را کنترل نماید بنابراین هدف ما ایجاد فضای درمانی زیبا و مستحکمی است که علا وه براینکه بتواند تمام امکانات راحتی وآسایش را برای بیماران فراهم سازد مکانی دور از استرس و افسرد گی را برای بیماران فراهم نماید وبرای رسیدن این هدف علا وه به مطا لب گفته شده سنت وفرهنگ استفاده از تکنولوژی جدید وبکارگیری انرژِی پاک را  باید مد نظر داشت در خاتمه توفیق تمام دانشجویان عزیز را از خداوند متعال خواستارم

 

برنامه فیزیکی بیمارستان هفتاد تختخوابی:

 

 

 

فضای مورد نیاز برای کلینیک

مساحت کل

متر مربع

مساحت هر واحد متر مربع تعداد کلینیک ودرمانگاه
500 25 20 اتاق پزشکان
100 100 1 هال وانتظار
50 7 4 سرویس بهداشتی و هال
6 6 1 نوار مغز
15 15 1 نوار قلب
75 15 5 بخش اداری واستراحت
8 8 8 اطلاعات
12 12 1 انبار
766 مساحت کل

 

بخش کلینیک میتواند یک ویا دو طبقه باشد

نظر باینکه این بیمارستان جنبه امورشی دارد بنابراین لارم است یک آمفی تاتر که

دارای بالکن باشد برای این مجموعه درنظر گرفته شود  ضمنا این آمفی تاتر باید هم

از داخل وهم بیرون ورودی داشته باشد

منابع مطالعه :

طراحی بیمارستان                                                                     حسین سوداگر

اصول معماری شهرسازی                                                            حسین سوداگر

طراحی بیمارستان                                                                  شهریارخانی زاده

طراحی بناهای درمانی                                          سازمان مدیریت (شامل نه جلد)

راهنمای طراحی استاندارد فضاهای بیمارستان                       دکتر مهدی علیرضائی

طراحی بیمارستان                                                                 محمد رضا اردلانی

کتابهای استاندارد وبرنامه ریزی وطراحی بیمارستان                             وزارت بهداشت

نویسنده                                نام کتاب

MEDICAL AND  DENTAL                         JAIN MALKIN

 

health  care  design                            geoffey purve

HOSPITAL ARCHITECTURE                   christoph schirm

GENERAL HOSPITAL                             Philipp neuset

برای دسترسی به منابع بیشتر در این زمینه به کتاب طراحی بیمارستان تالیف استاد

حسین سوداگر مراجعه نمائید

 

آدرس:شهرک غرب.بلوار دادمان.خیابان پیروزان شمالی

 

 

برای داشتن اطلا عات بیشتر به کتاب بیمارستان مدرن : در راستای معماری پایدار

تالیف : حسین سوراگر مراجعه نمائید این کتاب میتواند بیشتر مشکلات  مربوط به طراحی بیمارستان را برطرف نماید

واینجانب اماده گرفتن پروزه نهائی در کارشناسی ارشد  در زمینه بیمارستان را برای دانشجویان

ممتاز را دارم

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *